Algemene verordening gegevensbescherming (A.V.G.)

In de A.V.G verklaring staat te lezen op welke wijze heemkundekring “Des Graven Moer” de persoonsgegevens verwerkt en beschermt.