Nieuws

Walk & Talk Dongen – ’s Gravenmoer met medewerking van de heemkundekring

Op zaterdagmiddag  27 november 2021 organiseerde het CDA Dongen – s Gravenmoer in samenwerking met heemkundekring “Des Graven Moer” een Walk & Talk. De start was bij Dorpshuis de Geubel. Met koffie en thee werden de aanwezigen verwelkomd. De groene CDA caravan en de groene luifel stonden klaar om geïnteresseerde bezoekers te ontvangen. Vervolgens bezocht men de Nederlands Hervormde Kerk waar dominee Boom ons verraste met zijn mooie orgelspel inclusief een toegift van ‘de nachtegaal’. Bestuurslid van de heemkundekring Bert Faro vertelde de aanwezigen over de geschiedenis en karakteristieke kenmerken van de kerk en het bijzonder mooie orgel. Vervolgens wandelde het gezelschap langs het sportcomplex en ‘t Bieslant waar de voorzitter  van de heemkundekring Gerrit Verhagen verhaalde over het Slagenlandschap met helaas de dissonant van de Hoogspanningslijn  bij ‘s Gravenmoer. In het centrum staat men stil bij de molensteen en de replica van de molen. Vervolgens wandelde men terug naar de warmte van De Geubel voor koffie en thee en een nazit met de CDA delegatie.

 

Onthulling borstbeeld Marinus Entrop, uitvinder (1874-1962)

Op vrijdagmiddag 12 november 2021 was het zover: de onthulling van het nieuwe borstbeeld van Marinus Entrop door burgemeester drs. M.C. Starmans-Gelijns van de gemeente Dongen.

De voorzitter van de heemkundekring heet de burgemeester, kunstenares Bep Miltenburg, het bestuur en alle genodigden welkom, en bedankt hen voor hun komst om deze feestelijke gebeurtenis bij te wonen. Hij memoreert dat deze samenkomst niet nodig was geweest als het beeld niet ontvreemd was. Hij is verheugd dat de heemkundekring in staat is geweest een nieuw borstbeeld te laten vervaardigen en dankt in het bijzonder bestuurslid Ad Mutsaers die het gehele proces van de totstandkoming heeft begeleid en Hans Timmermans die zo’n mooie sokkel heeft gemaakt. Bekijk hier de foto's van de feestelijke onthulling.

 

Heemkundekring “Des Graven Moer” ontvangt een cheque van Rabo ClubSupport 2021

Ook dit jaar nam de heemkundekring deel aan de Clubsupportactie van Rabobank De Langstraat. Als bestedingsdoel hadden wij aangegeven het behoud van het historisch en cultureel erfgoed van ’s Gravenmoer in het algemeen met dit jaar als speciaal doel een nieuw borstbeeld van wijlen Marinus Entrop (1874 – 1962), rijwielen- en autofabrikant en markant inwoner van ’s Gravenmoer. Het oorspronkelijke borstbeeld werd enkele jaren geleden ontvreemd. Een nieuw beeld is inmiddels gemaakt door kunstenares Bep Miltenburg uit Goirle en geplaatst in de tuin van het Casade wooncomplex Kerkebosdreef in ’s Gravenmoer.

Marijke Butteling van Rabobank De Langstraat kwam op 10 november ons bestuur verrassen met een cheque. Penningmeester Anita Chantrel mocht de cheque in ontvangst nemen. De mooie opbrengst van € 341,59 wordt gebruikt om de kosten voor het maken van het nieuwe borstbeeld te dekken. Wij bedanken onze leden alle die hun stem aan de heemkundekring hebben gegeven.