Heemkundekring "Des Graven Moer"
Home
Nieuws
Historie van 's Gravenmoer
Geografie
Foto's
Omroeper
Over de vereniging
Agenda
Links
A.V.G.
Nieuws

30-jarig jubileum

Op 15 juni 2019 vierde de heemkundekring haar 30-jarig jubileum met een feestelijke barbecue. Foto's van deze gezellige avond zijn hier te bekijken.
Een overzicht van alle activiteiten die de heemkundekring in de afgelopen 30 jaar georganiseerd heeft, is hier te downloaden.

Erelid Tineke Nienhuis

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 27 maart jl. is Tineke Nienhuis benoemd tot Erelid van de heemkundekring. De heemkundekring heeft haar grote inzet als secretaris, haar motivatie, deskundigheid, bijzondere zorg en toewijding voor de kring bijzonder gewaardeerd. 


Afscheid Denise Kunst

Op 27 maart jl. namen we tijdens de Algemene Ledenvergadering ook afscheid van bestuurslid Denise Kunst. Het bestuur dankte haar voor haar inzet en betrokkenheid bij de activiteiten van de heemkundekring. De voorzitter overhandigde haar na zijn toespraak een mooi boeket bloemen. Als prominent lid van de activiteitencommissie verzorgde zij o.m. op 24 oktober  2018 een interessante lezing over de geschiedenis van het onderwijs in ’s Gravenmoer. Feiten, foto’s, documenten en een filmpje werden door haar verzameld om de toehoorders een goed beeld van het toenmalige onderwijs in ons dorp te geven. 


Algemene verordening gegevensbescherming (A.V.G.)

Op de website van de heemkundekring is de AVG-Verklaring van de heemkundekring opgenomen.  In deze verklaring staat te lezen op welke wijze heemkundekring “Des Graven Moer” de persoonsgegevens verwerkt en beschermt.